ค้นหาทุกอย่างในเว็บ
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday23
mod_vvisit_counterYesterday26
mod_vvisit_counterThis week118
mod_vvisit_counterLast week234
mod_vvisit_counterThis month496
mod_vvisit_counterLast month887
mod_vvisit_counterAll days62401

              

.ศ. 2521

ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นอันดับ 3 ของจังหวัดร้อยเอ็ด

.ศ. 2526  

ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นอันดับ 2 ของระดับอำเภอ

.ศ. 2527

ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นอันดับ 1 ในระดับอำเภอ และได้อับดับ 5 ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด

.ศ. 2530

ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นอันดับ 3 ของจังหวัดร้อยเอ็ด

.ศ. 2531

ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นอันดับ 2 ของจังหวัดร้อยเอ็ด
ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นในโครงการ กศ
.พช.   อันดับที่ 1 ระดับอำเภอ อันดับ 2 ระดับ
จังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียน
ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนทันตสุขภาพตัวอย่างของจังหวัดร้อยเอ็ด
จัดตั้งกองทุนข้าวเปลือก มีทุนเริ่มแรก 60,000 บาท ปัจจุบันมีหุ้นเพิ่มมากขึ้นและ
นำดอกผล
มาจัดกิจกรรมอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน  

.ศ. 2533 ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนอันดับ 1 ของอำเภอพนมไพร และได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1
ในระดับจังหวัดร้อยเอ็ด
.ศ. 2534

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทโครงการอาหารกลางวัน(กินทุกคนอิ่มทุกวัน)ในระดับอำเภอ

.ศ. 2536

ได้รับรางวัลโรงเรียน กศ.พช. ดีเด่นระดับอำเภอ และได้รับรางวัลดีเด่นอันดับ 2 ระดับจังหวัด

.ศ. 2537

ได้รับรางวัลดีเด่นด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีพ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

.ศ. 2539

ได้รับคัดเลือกจากทางราชการให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปทางการศึกษา

.ศ. 2540

ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นอันดับ 1 ระดับอำเภอ และได้รับรางวัลที่ 2 ระดับจังหวัด

.ศ. 2542

โรงเรียนสีขาว เฉลิมพระเกียรติ ปลอดยาเสพติด

.ศ. 2543

ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นอันดับ 1 ระดับอำเภอ และได้รับรางวัลอันดับ 2 ระดับจังหวัด

.ศ. 2544

โรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาระดับกลุ่มโรงเรียนแสนสุข

.ศ. 2545

โรงเรียนแกนนำจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1- 2และ 3

.ศ. 2547 

เป็นที่ตั้งศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 24

พ.ศ. 2550

โรงเรียนได้รับการรับรองโรงเรียนมาตรฐานจาก สมศ.

 พ.ศ.2553

ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลรุ่นที่  2

 พ.ศ.2554

เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนดีประจำตำบลเป็น "โรงเรียนดีศรีตำบล" 

 พ.ศ.2555

ได้รับรางวัล "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" 

 

ผ่านการประเมินจาก สมศ.รอบ 3

 

ได้รับรางวัลครูส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน(นายวีระพัน  ไพศาล) 

 

ได้รับรางวัลสถานศึกษา "ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน"

 

ได้รับรางวัลสถานศึกษา "ห้องสมุด 3Dดีเด่น"

 

ได้รับรางวัล "ผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบลดีเด่น"

 

ได้รับรางวัลห้องเรียนต้นแบบภาษาไทยดีเด่น 

 

ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบลรุ่นที่ 2  จาก สพฐ.

 พ.ศ .2556

ผ่านการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

ผ่านการประเมินและรับรองโรงเรียนบ้านวิทยาศาสตร์น้อย  รุ่นที่  1

พ.ศ.2557

ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง(รองชนะเลิศอันดับ  1  อำเภอพนมไพร

 

ชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์ของระดับสถานศึกษาและรับโล่เกียรติยศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  2

16  ก.ค.2557

คณะผู้บริหารสถานศึกษา  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต  2  มาศึกษาดูงาน

9  ส.ค.2557

คณะครูบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2  มาศึกษาดูงาน

ธ.ค.2558

ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์  เขต  2  มาฝึกประสบการณ์  10  วัน

24  ก.พ.2559

เป็นตัวแทนสถานศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  2  รับการตรวจติดตามและประเมินผลโรงเรียนตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้" จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ได้รับการประเมินและรับรองให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ระดับ  2  อันดับที่  2  อำเภอพนมไพร

 

เป็นโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยสุขภาพดี  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  2

 

ชนะเลิศการประกวดโรงเรียนอ่อนหวาน  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  2

 

 ผ่านการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 02 สิงหาคม 2017 เวลา 08:11 น.)