ค้นหาทุกอย่างในเว็บ
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday18
mod_vvisit_counterYesterday29
mod_vvisit_counterThis week160
mod_vvisit_counterLast week209
mod_vvisit_counterThis month782
mod_vvisit_counterLast month1009
mod_vvisit_counterAll days61800

     โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยาจะจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถในรัชกาลที่ 9  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ   เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในทางที่ถูกที่ควร  เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างแม่กับลูกเพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก  โดยในงานมีการจัดกิจกรรมหลายอย่าง เช่น พิธีเทิดพระเกียรติฯ การแข่งขันทางวิชาการ การมอบเกียรติบัตรและรางวัลแม่ดีเด่น การมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศ พิธีรำลึกถึงพระคุณแม่(กราบแม่) การมอบทุนการศึกษา  ซึ่งปีนี้คณะศิษย์เก่า “รุ่น 2526 “ จะมอบทุนการศึกษาเป็นปีที่ 5 จำนวน 22 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนและผู้มาร่วมงาน 7,000 บาท รวม 29,000 บาท คุณยุทธนา ชุมสงค์ มอบ 1 ทุน 1,000 บาท คุณธัญญะมัย ชลาชัย  มอบ 1 ทุน 1,000 บาท คุณครูชูชาติ โพธาราม  มอบ 1 ทุน 1,000 บาท ลูกหลานคุณแม่สมบูรณ์  ดงมัน มอบ 5 ทุน 5,000 บาท  รวมทั้งหมด 30 ทุน  เป็นเงิน 30,000 บาท ขอขอบคุณคณะศิษย์เก่า “ รุ่น 2526” และผู้ใจดีทุกท่านที่เห็นความสำคัญของบุตรหลานในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

รายชื่อผู้รับทุน “พี่ๆ รุ่น 2526 ปีที่ 5” ประจำปี 2561
มอบในงานวันแม่แห่งชาติ

 

 

ลำดับที่

 

ระดับชั้น

 

ชื่อ – สกุล

ผู้มอบทุน

(ทุนละ 1,000)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

อนุบาล 2อนุบาล 2อนุบาล 3อนุบาล 3

ป.1

ป.1

ป.1

ป.2

ป.2

ป.3

ป.3

ป.3

ป.4

ป.4

ป.5

ป.5

ป.5

ป.6

ป.6

ม.1

ม.1

ม.2

ม.2

         ม.3

ม.3

อนุบาล 3

ป.1

ป.5

ม.1

ม.3

เด็กชายพงษ์เพชร   วิสารพันธ์

เด็กหญิงมินตะญา   พรมวงค์

เด็กหญิงศวิตา   ไชยปัญหา

เด็กหญิงนริศา   เอกตาแสง

เด็กชายอนาวิล   เอกวัตร์

เด็กหญิงสุภัชชา   สาสังข์

เด็กหญิงปาวรินทร์   โพธาราม

เด็กชายชวกร   ภูษี

เด็กหญิงเพชรดา   ป้องแก้ว

เด็กหญิงธวัลรัตน์   ตุละภิภาค

เด็กชายภูรินทร์   พิลาภักดิ์

เด็กหญิงวรนุช   รัตน์พืช

เด็กชายปฏิมากรณ์   ภูษี

เด็กหญิงพนิดา   หาราษี

เด็กหญิงภัทธิรา   แก้วจุมพล

เด็กหญิงมุกมณี   โฉมไธสง

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   อินทสีดา

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์   แถวนาชุม

เด็กหญิงปาณิศา   กุลรัตน์

เด็กชายภาณุวัฒน์   สุนะไตย

เด็กหญิงญาณี   อุดม

เด็กชายณัฐวุฒิ วิเชียรเลิศ

เด็กหญิงเบญจวรรณ   นันทะมา

เด็กหญิงมุธิตา   สีแดด

เด็กหญิงนรินทร ศรีทิน

เด็กหญิงกวินตรา กุลชรัตน์

เด็กชายพิทักษ์พงษ์ ส่วนบุญ

เด็กหญิงธันวา น้อยบัวทิพย์

เด็กชายไพรศาล ผดุงแดน

เด็กชายภูธเนศ เสาวัด

 

อุทัย ศรีดาจันทร์

วิไลลักษณ์ พลแก้ว

วีระศักดิ์ โสภา

สมศักดิ์ สีใสไพร

สายสุณีย์ แสงเผือก

ยวนใจ เสาวัด

อ.ชูชาติ โพธาราม

อุทัย ศรีดาจันทร์

อุทัย ศรีดาจันทร์

ยุทธนา ชุมสงค์

พวงพันธ์ ธิมัง

พวงพันธ์ อธิมัง

อโนทัย แพทอง

อโนทัย แพทอง

นิตยา โสภา

นิตยา โสภา

ธัญญะมัย ชลาชัย

พรชัย จันทร์พิลา

พรชัย จันทร์พิลา

อนุชา นันทะมา

อนุชา นันทะมา

ทัดตะพันธ์ โคตุพันธ์

ทัดตะพันธ์ โคตุพันธ์

ยวนใจ เสาวัด

ยวนใจ เสาวัด

คุณแม่สมบูรณ์ ดงบัง

คุณแม่สมบูรณ์ ดงบัง

คุณแม่สมบูรณ์ ดงบัง

คุณแม่สมบูรณ์ ดงบัง

คุณแม่สมบูรณ์ ดงบัง

 

 


 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2018 เวลา 04:36 น.)