ค้นหาทุกอย่างในเว็บ
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday18
mod_vvisit_counterYesterday29
mod_vvisit_counterThis week160
mod_vvisit_counterLast week209
mod_vvisit_counterThis month782
mod_vvisit_counterLast month1009
mod_vvisit_counterAll days61800

      

          สถาบันพระปกเกล้าได้จัดทำโครงการสร้างสำนึกพลเมืองสู่สถานศึกษา  โดยได้อบรมเชิงปฎิบัติการให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา  ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  50  คน  โดยทำการอบรมเป็น  3 ระยะคือวันที่  18 , 28 มิถุนายน  2561  และวันที่  13  กรกฎาคม  2561  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา ( สถาบันพระปกเกล้า (King Prajadhipok's Institute) เป็นนิติบุคคลอยู่ในกำกับดูแลของประธานรัฐสภา โดยมีสภาสถาบันพระปกเกล้าเป็นองค์กรบริหารสูงสุด ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการ ซึ่งจะครอบคลุมถึงเรื่องของการวิจัย การจัดการศึกษา อบรม และเผยแพร่ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย และการเมืองการปกครอง รวมทั้งให้บริการคำแนะนำปรึกษาด้านการบริหารปกครองบ้านเมืองที่ดี ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบงานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน)
 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2018 เวลา 07:17 น.)