ค้นหาทุกอย่างในเว็บ
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday23
mod_vvisit_counterYesterday26
mod_vvisit_counterThis week118
mod_vvisit_counterLast week234
mod_vvisit_counterThis month496
mod_vvisit_counterLast month887
mod_vvisit_counterAll days62401
          โรงเรียนบ้านนาชม(นาชมพิทยาสิทธิ์)  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เดือนมิถุนายน  พ.. 2465    
  โดยอาศัยศาลาวัดบ้านนาชม เป็นที่เรียน  ให้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านเถียงนาชุมนายทองคำ  
  หันตุลา  เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนมาเข้าเรียนได้แก่ นักเรียนจากบ้านนาชม  นักเรียนจากบ้าน
   ดอนกลาง และนักเรียนจากบ้านโพธิ์น้อย

                - ปี 2467  ศาลาชำรุด  ได้ย้ายมาเรียนทางฝั่งหนองสิม   นายทองคำ   หันตุลา ลาออกนายชู   มะลิกัน  เป็นครูใหญ่แทนได้มีนักเรียนมาจากบ้านดงมันเข้ามาเรียนร่วม
                - ปี  2486  นายชู  มะลิกันย้าย  นายจันทา  โพธาราม   เป็นครูใหญ่แทน 
                -
ปี  2492  ได้ย้ายโรงเรียนจากศาลาวัดบ้านนาชม มาสร้างเป็นอาคารเรียนถาวรในที่อยู่ปัจจุบัน
                -
ปี  2498   นายจันทาโพธาราม  ถึงแก่กรรม นายปัดสา ชมภูแดงเป็นครูใหญ่แทน
                -
ปี  2513   ได้เปิดทำการสอนประถมปลาย( .5 – .7)
                -
ปี  2521  นายปัดสา  ชมภูแดง เกษียณอายุราชการ นายวันชัย  มูลคำ เป็นครูใหญ่แทน
                - ปี  2525  นายวันชัย  มูลคำ ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่   นายประชุม  ศิริ   เป็นครูใหญ่แทน
                -
ปี  2527  นายประชุม  ศิริ  เลื่อนตำแหน่งจากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่
                -
 ปี  2535  เปิดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                -
ปี  2540  นายประชุม  ศิริ  ได้เลื่อนตำแหน่งจากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
                -
ปี  2548  นายประชุม  ศิริ   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
                -
ปี  2549   นายประชุม  ศิริ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาชม
                - ปี
  2552  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนบ้านนาชม(นาชมพิทยาสิทธิ์)  เป็น  โรงเรียนบ้าน
   นาชมดอนกลางวิทยา  เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2552
               
 - ปี 2553  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลรุ่นที่  2
                - ปี  2553  นายประชุม  ศิริ  เกษียณอายุราชการ  นายประภาส  กุดหอม  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนแทน
                - ปี  2554  เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนดีประจำตำบลเป็น"โรงเรียนดีศรีตำบล"
                

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2016 เวลา 07:48 น.)