ค้นหาทุกอย่างในเว็บ
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday23
mod_vvisit_counterYesterday26
mod_vvisit_counterThis week118
mod_vvisit_counterLast week234
mod_vvisit_counterThis month496
mod_vvisit_counterLast month887
mod_vvisit_counterAll days62401

 

         

 

นายประภาส  กุดหอม
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
เกิดวันที่      18  ตุลาคม  2500
ที่อยู่ปัจจุบัน  22  ม.16  ต.พนมไพร   
อ.พนมไพร  จ.ร้อยเอ็ด

รับราชการเมื่อ  20  กันยายน   2520            
การศึกษา ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
ม.รามคำแหง     

081 – 7396853

      

นางสาวพิศมัย  หมื่นแสน
ตำแหน่ง  ครู  ค.ศ. 3  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
เกิดวันที่  5  ตุลาคม  2514
ที่อยู่ปัจจุบัน  9  ม. 14   ต.โพธิ์ใหญ่  
อ.พนมไพร  จ.ร้อยเอ็ด
รับราชการเมื่อ  9  พฤษภาคม  2537
การศึกษา  ค.บ.(ปฐมวัย) วิทยาลัยครูนครราชสีมา
089-9419697

    

นางสุมาลี เกาะน้ำใส
ตำแหน่ง  ครู  ค.ศ. 2  วิทยฐานะ ชำนาญการ
เกิดวันที่  26  กุมภาพันธ์  2515
ที่อยู่ปัจจุบัน  23  ม.4 ต.แสนสุข  
อ.พนมไพร   จ.ร้อยเอ็ด
รับราชการเมื่อ  26  กันยายน  2550
การศึกษา  คบ.(บริหารการศึกษา)
ม.ราชธานี
089-5796944

                          

นางศศิธร  ชลาชัย
ตำแหน่ง  ครู  ค.ศ.3  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
เกิดวันที่  18  กุมภาพันธ์  2508
ที่อยู่ปัจจุบัน  51  ม.9  ต.แสนสุข  
อ.พนมไพร  จ.ร้อยเอ็ด
รับราชการเมื่อ  1  กันยายน  2530
การศึกษา คบ.(นาฏศิลป์) วิทยาลัยครู-
พระนครศรีอยุธยา
081-3806603

  

นางวัจนาพร  อธิมัง
ตำแหน่ง  ครู  ค.ศ. 3  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
เกิดวันที่  11  กันยายน  2503
ที่อยู่ปัจจุบัน 206 ม. 9 ต.แสนสุข  
อ.พนมไพร  จ.ร้อยเอ็ด
รับราชการเมื่อ  1   พฤษภาคม  2524
การศึกษา  ศษ.บ.(ประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
087-2540403

 

 นายเสถียร พนมใส
ตำแหน่ง  ครู  ค.ศ. 3  วิทยฐานะ  ชำนาญการพืเศษ
เกิดวันที่  18  เมษายน  2504
ที่อยู่ปัจจุบัน  18  ม.9 ต.กุดน้ำใส  
อ.พนมไพร   จ.ร้อยเอ็ด
รับราชการเมื่อ  3  มิถุนายน  2539
การศึกษา  ศ.ษบ.(ประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
089-5797523

นางสุจิตตา  ด้วงลา
ตำแหน่ง  ครู  ค.ศ. 3  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
เกิดวันที่  25  กุมภาพันธ์  2516
ที่อยู่ปัจจุบัน 53 ม.6  ต.วารีสวัสดิ์ 
อ.พนมไพร  จ.ร้อยเอ็ด
รับราชการเมื่อ  18  มกราคม  2542
การศึกษา  ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี
085-6449028
 

 

นางสาวรัตน์วิไล  คำมูล
ตำแหน่ง  ครู  ค.ศ.3  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
เกิดวันที่   24  ตุลาคม  2505
ที่อยู่ปัจจุบัน 177/1 ม. 9 ต.แสนสุข
อ.พนมไพร 
จ.ร้อยเอ็ด
รับราชการเมื่อ  1  ตุลาคม    2534
การศึกษา ศษ.ม (หลักสูตรและการสอน )
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

นางพรลภัส  บัวทอง
ตำแหน่ง  ครู     วิทยฐานะ  -
เกิดวันที่    19  กันยายน  2521
ที่อยู่ปัจจุบัน 53/1 ม.17  ต.พนมไพร

อ.พนมไพร 
จ.ร้อยเอ็ด
รับราชการเมื่อ  27  มกราคม  2557
การศึกษา  คบ.(การประถมศึกษา)  สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
087-0491813
  

นายสังคม  ศิริ
ตำแหน่ง  ครู  ค.ศ. 3  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
เกิดวันที่  13  กันยายน  2501
ที่อยู่ปัจจุบัน 132  ม. 2   ต.กุดน้ำใส 
อ.พนมไพร  จ.ร้อยเอ็ด
รับราชการเมื่อ  22   สิงหาคม  2522
การศึกษา  ค.บ.(สังคมศึกษา) วิทยาลัยครูบุรีรัมย์   089-9458300
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นายสุรพงษ์  ชารีดา
ตำแหน่ง  ครู  ค.ศ. 3  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
เกิดวันที่  10  มิถุนายน  2502
ที่อยู่ปัจจุบัน 93  ม. 3   ต.วารีสวัสดิ์ 
อ.พนมไพร 
จ.ร้อยเอ็ด
รับราชการเมื่อ  16   มิถุนายน  2523
การศึกษา  ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) ม.ราชธานี

 

นายสมเกียรติ  ศิลาเหลือง
ตำแหน่ง
  ครู  ค.ศ. 3  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
เกิดวันที่
  30  กรกฏาคม  2503
ที่อยู่ปัจจุบัน 467
/7  ม. -   ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ยโสธร
รับราชการเมื่อ
  1  พฤษภาคม  2524
การศึกษา
  กศ.บ.(ศิลปศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม
083-3388190

 

นางพิกุล  ชมภูแดง
ตำแหน่ง ครู  ค.ศ. 3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
เกิดวันที่  10  พฤษภาคม  2501
ที่อยู่ปัจจุบัน  163  ม. 4   ต.แสนสุข  
อ.พนมไพร  จ.ร้อยเอ็ด
รับราชการเมื่อ  30   มิถุนายน  2521
การศึกษา  ค.บ.(ภาษาไทย) วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
 
081-8795912

 

 นายวุฒิไกร  สนศรี
ตำแหน่ง  ครู  ค.ศ. 3  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
เกิดวันที่  20  มีนาคม  2505
ที่อยู่ปัจจุบัน  100  หมู่ที่  1   
ต.หนองทัพไทย  อ.พนมไพร   จ.ร้อยเอ็ด
รับราชการเมื่อ  8  พฤษภาคม  2541
การศึกษา  ค.บ.(เกษตรกรรม) ม.ราชภัฎบุรีรัมย์   
085-6386475

 

นางสาวประพิมพ์ภัสร์  คำวิไชย
ตำแหน่ง  ครู  ค.ศ. 3  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
เกิดวันที่  10  มิถุนายน  2519
ที่อยู่ปัจจุบัน 61  ม. 31  ต.วารีสวัสดิ์ 
อ.พนมไพร 
จ.ร้อยเอ็ด
รับราชการเมื่อ  1   กรกฎาคม  2542
การศึกษา  คบ.(คณิตศาสตร์) มรภ.สุรินทร์
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
095-6106912

นายสำราญ  เนื่องกัลยา
ตำแหน่ง  ครู  ค.ศ. 3  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
เกิดวันที่  19  กุมภาพันธ์  2507
ที่อยู่ปัจจุบัน  47  ม.4  ต.พนมไพร 
อ.พนมไพร  จ.ร้อยเอ็ด
การศึกษา  กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
081-3931869

   

 

นายพงศ์ภูมิศักดิ์  เสมียนกุล
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
เกิดวันที่ 1 กันยายน  2531
ที่อยู่ปัจจุบัน  25  ม.1  ต.แสนสุข 
อ.พนมไพร   จ.ร้อยเอ็ด
เข้าทำงานเมื่อ  26 ธันวาคม  2554
การศึกษา คบ.(คณิตศาสตร์) มรภ.อุบลราชธานี
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
080-1751570

อัตราจ้าง

 

นายเอกภพ  แหวนเงิน
ตำแหน่ง  ครูธุรการ
เกิดวันที่  14  พฤศจิกายน  2527
ที่อยู่ปัจจุบัน  46  ม. 4   ต.แสนสุข  
อ.พนมไพร  จ.ร้อยเอ็ด
รับราชการเมื่อ  15   มิถุนายน  2552
การศึกษา บธ.บ.  (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
087-2431006

 

นางสาววนิดา  จำปาเณร
ตำแหน่ง  ครู  อัตราจ้าง
เกิดวันที่ 14  พฤศจิกายน  2532
ที่อยู่ปัจจุบัน  78  ม.14  ต. ขนุน  
อ.กันทรลักษ์    จ.ศรีสะเกษ
เข้าทำงานเมื่อ  1 มิถุนายน  2556
การศึกษา คบ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
080-1622348

 

นางสาวศุภลักษณ์  ระโยธี
ตำแหน่ง  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
เกิดวันที่  27  สิงหาคม  2508
ที่อยู่ปัจจุบัน  49  ม.5  ต.พนมไพร 
อ.พนมไพร  จ.ร้อยเอ็ด
การศึกษา  ศศบ.(การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
088-3158904

       

 

นายสถิต  บุตรโพธิ์
ตำแหน่ง  นักการภารโรง
เกิดวันที่  2   กรกฏาคม  2504
ที่อยู่ปัจจุบัน  31ม.16  ต.แสนสุข  
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
รับราชการเมื่อ  1  ตุลาคม  2554
การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
088-3192019
 

 

นักศึกษาฝึกสอน
 

นางสาวปิยะวรรณ  ชาญสุทธิกนก
เกิดวันที่  29  มีนาคม  2539
ที่อยู่ปัจจุบัน  12  ม.4  ต.ชานุวรรณ
อ.พนมไพร  จ.ร้อยเอ็ด 
เริ่มฝึกประสบการณ์  16  พฤษภาคม  2560
การศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ
e-mail : junlypiyawan อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
095-5063915

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2018 เวลา 06:19 น.)